IMAM ABU HANEEFA KA AQIDAH

1.Yahud wa nasara apne maulvi aur darweshon ka kaha mante the is liyae Allah inhe Mushrik kharar diya.
Aur momino ko hukm diya ki Bado ka Qual mat pooch bal ki yeh poocho Allaha aur is ke Rasool ka ky Hukm hai…
(Ref from Hanafai Fiqh: Alamgiri Jild-1 page No : 12)

2. Wali ki Qabr Buland makan Banana aur chiraj jalana Biddat wa Haram Hai.
(Ref from Hanafai Fiqh : Durani Jild-4 page No :123&Hidiya Jild-4 Page No : 52)

3. Qabr ko Bosa dena(Choom na) Haram hai yeh nasara ki adat hai.
(Ref from Hanafai Fiqh : Durr E Mukthar Jild-4 page No : 230)

4. Ambiya wa Awaliya ke Qabron ko Sajda karna,Tawa f karna, Nazrane chadana Haram wa Kufr hai.
(Ref from Hanafai Fiqh : Durr E Mukthar Jild-1 page No : 53)

5. Jo Wali ki Qabr ki Ziyarat ke liyae Safar karta hai woh Jahel wa Kafir hai.
(Ref from Hanafai Fiqh : Durr E Mukthar Jild-2 page No : 529)

6. Gairullah ki Mannat manana shirk hai aur is Mannat ka khana Haram Hai….
(Ref from Hanafai Fiqh : Bahesti Zaver baab-3 page No :65)

7. Jis Jaanwar per Gairullah ka naam pukara gaya ho aur zubah kie waqt Bismillah Allaha hu Akbar kaha ho toh who zabah Haraam hai.
(Ref from Hanafai Fiqh : Durr E Mukthar Jild-1 page No : 249&273)

8. Duaa,ba haq Nabi aur Wali (Bashoor Wasila) Mangna makroo hai is liyae ki Makluq ka kuch haq Allah per nahi.
(Ref from Hanafai Fiqh : Hidaya page No : 226).

AGAR AP IMAM ABU HANEEFA KI TADLEED KARTE HAI TO YEH SAB BHI APKO MANNA PADEGA..KYA APKE MOLVI APKO YE SAB NAHI BATATE??? 

536066_384685281581635_112525298_n

Posted on February 22, 2013, in Aqeedah and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Let's Hear It!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: