Imam Ke Piche Surah Fatiha Padhna

1۩  ‘Ubada bin As-Samit r.a. riwayat karte hai ki Rasool Allah ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya Jo namaz me surah Fatiha nahi padhta hai uski namaz nahi hoti.

Sahih al-Bukhari 756.

2۩ ‘Ubada bin As-Samit r.a. riwayat karte hain ki ham namaz e fajar me Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ke piche the. Aap ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne Quran padha pas Aap pe padhna bhari hogaya, jab namaz se farig huwe to farmaya, “Shayad tum apne imam ke piche padha karte ho?” Ham ne kaha “Haa” Ae Allah ke Rasool ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм. Aap ne farmaya “siwaye sureh Fatiha ke aur koch na padha karo kyu ki us shaksh ki namaz nahi hoti jo sureh Fatiha na padhe.”

Sunan Tirmizi hadees no: 311,  ibn e Khuzaima-1581,  ibn e Hibban-460, 461. 

3۩  Abu Hurairah r.a. se riwayat hai ke Nabi ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм ne farmaya,
“Jis Ne Namaz Padhi Aur Isme Surah Fatiha Na Padhi To Uski Namaz Naaqis Hai (Puri Nahi)  Teen Baar Farmaya,”.
Abu Huraira r.z. Se Kaha Gay Ke Hum Imam Ke Peeche Hote Hai To?
Ap Ne Farmaya Aahista Padha Karo Kyunki maine Rasul ѕαℓℓαℓℓαнυ αℓαyнє ωαѕαℓℓαм se suna hai ke Allah tala ne farmaya namaz mere aur bande ke darmiyan aadhi taqseem hogai hai, aur mera banda jo bhi maange ga use wahi milega. chunancha banda jab ALHAMDULILLAHI RABBIL AALAMIN kahta hai to Allah tala kahte hian, Hamdani abdi (mere bande ne meri tarif ki) aur jab AR RAHMANIR RAHIM kahta hai to Allah kahta hai, (banda ne meri khubi aur buzurgi bayan ki aur kabhi farmata hai ke banda ne apne kamo ko mere supurd kar diya) phir jab wo IYYA KANA BUDU WAIYYA KANASTAIN, kahta hai to Allah farmata hai (ye mere aur bande ke beech hai aur mere banda ko jo wo mange mile ga) aur jab wo IHDINAS SIRAATAL MUSTAQIM …….. walazzuwaalin kahta hai to Allah tala farmata hai ye mere bande ke liye hai aur jo wo mange ise wahi milega.

Sahih Muslim, kitabu salat baab wajoob qirat fatiha, Hadis 878.

4۩ Yazeed bin shareek (tabiyee) r.h. se riwayat hai k unhownay Umar r.a se imam k pichay qiraat k barey mai pocha to unhownay farmaya surah fatiha padho .Unhownay kaha agar app (imam) b hoo? To farmaya agarchay mai (imaam) bhi hoo. Unhownay kaha agar app qiraat bil jahar (loud) kar rahey hoo? To farmayah agar mai qiraat bil jahar kar raha hoo.(toh bhi padho).

MUSTADRAK AL HAAKIM. HADITH- 873.

gggg

 

Advertisements

Posted on November 15, 2013, in NAMAZ E NABAWI and tagged . Bookmark the permalink. 4 Comments.

 1. Khulasta Prakash Giri

  Jazakallah vai apne mera madhat kiya. Allah apko isse vi jyada accha karne ki taufik farmaya, aur apke is kam ko Allah sawabe jariya banaya. Ameen!

  Like

 2. Subhanallah

  Like

 3. Bahut ache bhai… Shuriya JazakALLAH

  Like

 4. Masha Allah bahoot khub

  Like

Let's Hear It!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: