KYA RASOOLALLAH S.A.W. KI WAFAT KE BAAD SAHABA UNKE KABR PAR MADAD HASIL KARNE ATE THE??

Anas (r.a) se riwayat hai ki Jab bhi sukha padta(barish ki kami hoti) toh Umar r.a Al- Abbas bin Abdul Muttalib  r.a. se Allah se baarish ki dua karne ko kahte. Woh kahte – Aye Allah, hum apne nabi se baarish ki dua krne ko kahte the aur ap barish ki rahmat karte the aur ab (jab RasoolAllah s.a.w. ki wafat hogai) hum unke chacha se dua karne ko kahte hai. Aye Allah! Humein baarish ata farma, aur fir barish hoti .
Sahih Al Bukhari, Invoking Allah for Rain (Istisqaa) [17:123] .
Is hadees se sabit hua ki RasoolAllah ke faut hone k baad Sahaba Rasool ke kabr pe ja kar nai balki Rasool k chacha se dua karwaya karte the kyuki jo shaks faut ho jata hai us se madad mangna haram h aur zindo se madad mangna jaiz hai.

 Jubair bin Mut`im riwayat karte hai: Ek Khatoon aai RasoolAllah s.a.w. ke pass aur unhone unke pas wapas ane ka hukm diya tha. Khatoon ne farmaya agar ap nai hue to, jese wo kahna chahti ho ki agar ap faut ho gae to? “RasoolAllah s.a.w. ne farmaya ki agar tum mujhe na pana to Abu bakr ke pas jana .”
SAHIH BUKHARI (Vol. 5, Book 57, Hadith 11)
SAHIH BUKHARI (Vol. 9, Book 89, Hadith 327)
SAHIH BUKHARI (Vol. 9, Book 92, Hadith 459)
Ye ek khubsurat hadees h Rasool s.a.w. se madad mangne ke khilaf warna Hadith ke alfaz hone chaiye ki agar mai na hua to meri kabr par aana .

Advertisements

Posted on November 28, 2013, in Shirk and Tawheed and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Let's Hear It!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: